Тържествено честване на 85-годишнината от основаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“

Ръководството на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ кани всички преподаватели, служители, студенти и жители на гр. Свищов на тържественото честване на 85-годишнината от основаването на Свищовското висше училище.

Тържественото честване ще се проведе на 17 май 2022 г. (вторник) и включва:

Шествие до гроба на Димитър Апостолов Ценов
11:00 ч., Ректорат на СА „Д. А. Ценов“

Тържествено събрание-концерт
14:00 ч., Първо българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“