Тържествени церемонии по връчване на дипломите на завършилите ОКС “бакалавър” - факултет СО

Тържествени церемонии по връчване на дипломите за висше образование на завършилите ОКС “бакалавър” през м.юни 2018 г. от факултет "Стопанска отчетност":

спец. „Счетоводство и контрол”

Начален час  11:00 часа                                                                                             ауд. 1 -  Аула /Ректорат/

спец. „Стопански и финансов контрол” и спец. „Статистика и иконометрия”

Начален час  14:00 часа                                                                                             ауд. 1 -  Аула /Ректорат/