Тържествени церемонии по връчване дипломите на завършилите ОКС “бакалавър” - факултет ПТБ

Тържествени церемонии по връчване на дипломите за висше образование на завършилите ОКС “бакалавър” през м.юни 2018 г. от факултет "Производствен и търговски бизнес":

спец. „Индустриална бизнес икономика” и спец. „Аграрна икономика”

Начален час  11:00 часа                                                                                             ауд. 1 -  Аула /Ректорат/

спец. „Икономика на търговията” и спец. „Икономика на туризма”

Начален час  14:00 часа                                                                                             ауд. 1 -  Аула /Ректорат/