Тържествени церемонии по връчване дипломите на завършилите ОКС “бакалавър” - факултет „Мениджмънт и маркетинг”

 

Начален час  11:00 и 14:30                                                        аула „Проф. Д. Бъров” ( ауд. 1,Ректорат)

11:00 ч. – специалности „Маркетинг“, „Международни икономически отношения“ и „Бизнес информатика“ – редовно и задочно обучение

14:30 ч. – специалности „Стратегическо и бизнес планиране“, „Публична администрация“, „Стопанско управление“ и „Екомениджмънт“  – редовно и задочно обучение