Тържествени церемонии по връчване дипломите на завършилите ОКС “бакалавър” - факултет „Финанси”

 

Начален час  11:00 и 14:30                                                        аула „Проф. Д. Бъров” ( ауд. 1,Ректорат)

11:00 ч. – спец. „Финанси“ – редовно обучение; спец. „Приложна макроикономика“ – редовно и задочно обучение

 14:30 ч. – спец. „Финанси” – задочно обучение; спец. „Застраховане и социално дело” - редовно и задочно обучение