Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС „магистър”

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС „магистър” към четирите факултета, защитили през м. април 2018 г.