Студентски съвет при СА "Димитър А. Ценов"организира конкурс на тема "Нашият нов бизнес"

Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов“ кани всички студенти (ОКС „бакалавър“ и „магистър“) да вземат участие в организирания на 5 април конкурс на тема „Нашият нов бизнес“.

Участниците задължително трябва да работят в екипи от 2 до 5 души.

Задача на конкурса:

Да се изготви бизнес план за стартиращ бизнес на територията на Р. България, представен под формата на презентация.

Всички участници ще получат сертификати за участие.

Краен срок за записване: 3 април

Дата на провеждане на конкурса: 5 април, 10.30 часа, аудитория 10

За повече информация: ТУК

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

За контакти:

Ø  email: ssavet@uni-svishtov.bg

Ø  офис на Студентски съвет от понеделник до петък от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа

Ø  Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността