Среща с представители на обучаващи организации и ментори по проект BG05M2OP001-2.013-0001 Студентски практики - фаза 2

Студентски практики

Във връзка със стартирането на проект „Студентски практики – Фаза 2” екипът за организация и управление на проекта в СА организира информационна среща с представители на обучаващи организации и ментори с цел запознаване с изискванията, дейностите по проекта и обсъждане на поставени въпроси. Срещата ще се проведе на 9 юни 2020 г. от 17,30 ч. до 18,30 ч. в Заседателна зала "Ректорат" и онлайн ТУК
 
Наука и образование за интелигентен разтеж - лого