Състезание по икономика за студенти, организирано от ISM University of Management and Economics, Lithuania

Уважаеми студенти,
В Центъра за международна дейност е получена покана за участие в състезание по икономика за студенти (бакалаври и магистри), организирано от ISM University of Management and Economics, Lithuania (Университет по икономика и мениджмънт, Литва). Участието е свързано с решаване на реални казуси на международни компании в областта на маркетинга и връзките с обществеността. 
 
Регистрацията за участие може да бъде индивидуална или екипнa (екип от 3–4 студенти). При индивидуално участие формирането на екипи се извършва на случаен принцип от организаторите. 
 
Важни дати:
  • Регистрация за участие –  от 18 септември до 8 октомври 2016 г.
  • Първи селекционен кръг –  от 9 до 15 октомври 2016 г.
  • Втори селекционен кръг –  от 16 до 22 октомври 2016 г.
  • Финална селекция – от 24 до 27 октомври 2016 г.

Участието в първите два кръга е онлайн. Третият кръг ще се проведе в гр. Вилнюс, Литва.
 
Всички разходи на финалистите, в т.ч. за настаняване, хранене и други дейности по програмата, с изключение на разходите за транспорт, се покриват от организаторите.
 
За повече информация посетете следния уеб адрес: http://creativeshock.lt/competition/