Резултати от Националния ученически конкурс за есе по „Счетоводство“ - 2024

Кариерен център, секция „Образователен маркетинг”, и катедра „Счетоводна отчетност“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов организираха и проведоха Национален ученически конкурс за есе по счетоводство „БЪДЕЩЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“. Насоченият към ученици от 11 и 12 клас конкурс привлече общо 56 участника от 16 училища от градовете Пазарджик, Силистра, Хасково, Кърджали, Перник, Троян, Търговище, Горна Оряховица, София, Враца, Габрово, Дряново, Сандански и Свиленград. Учениците бяха подкрепени от 20 ментора в лицето на своите учители.
Всички участници представиха своите визии и идеи за бъдещето на счетоводната професия в контекста на динамично развиващата се дигитална икономика. Те  демонстрираха задълбочено разбиране за въздействието на новите технологии върху счетоводството и акцентираха върху значението на иновациите като изкуствен интелект, автоматизация и блокчейн технологии. Учениците подчертаха необходимостта от адаптация и непрекъснато обучение на счетоводителите, за да могат те успешно да отговорят на новите изисквания и предизвикателства.

Комисия в състав от членове на катедра „Счетоводна отчетност“ разгледа и оцени есетата, обобщи резултатите и извърши класирането.  Всеки от участниците в конкурса получава Сертификат за участие, който предоставя предимство на завършващите при кандидатстване в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов по първо желание в редовна форма на обучение.


Грамоти се връчват на следните отличени за най-интересни и креативни разсъждения и идеи участници:
Първо място:
Мерве Билгин Бейджет, ПГСУАУ „Атанас Буров“ - Силистра, 12 клас;
Марина Христова Маринчева, Национална финансово-стопанска гимназия - София, 11 клас;
Гергана Димитрова Борисова, ПГИИ “Джон Атанасов” - Търговище, 11 клас

Второ място:
Валентин Валентинов Вълев, ПГСУАУ „Атанас Буров“ - Силистра, 11 клас;
Пресиян Даниелов Маринов, ПГСУАУ „Атанас Буров“ - Силистра, 11 клас;  Страхил Пламенов Цанков, ПГСУАУ „Атанас Буров“ - Силистра, 11 клас

Трето място:
Иван Антонов Димитров, ПГИТ „Рачо Стоянов“ - Дряново, 11 клас;               Теодор Красимиров Стойчев, ПГИИ “Джон Атанасов” - Търговище, 11 клас; Анастасия Станиславова Иванова, ПГ по икономика - Перник, 11 клас

Грамота от катедра „Счетоводна отчетност“:
Шефие Юсуф Юмер, СУ „Йордан Йовков“ - Кърджали, 11 клас; 
Моника Петкова Йонкова, ПГ по икономика и мениджмънт - Пазарджик, 11 клас;
Моника Милчева Николова, ПГ по икономика - Перник, 12 клас;                
Селинай Сейхан Сали, ПГИ „Алеко Константинов“- Кърджали, 11 клас

Поздравления за Вас и Вашите учители!
Сърдечно Ви благодарим за усилията и вдъхновението, които вложихте в своите творби! Вашите идеи и виждания са изключително ценни и вярваме, че ще играят важна роля в развитието на счетоводната професия!
Пожелаваме Ви много бъдещи успехи в стремежа към знание и иновации! Ще Ви очакваме да продължите образованието си в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, където ще намерите подкрепа и възможности за реализация на вашите амбиции и таланти!