Работно заседание на ЕГ на НАОА в Стопанска Академия

Работно заседание на ЕГ на НАОА в Стопанска академия по процедура за програмна акредитация на ПН 3.8. Икономика в Заседателна зала – Ректорат.