Публична сесия за представяне на проектните предложения, оценяване, класиране, обявяване на одобрените за финансиране проекти участващи в “Работилница по управление на проекти 2023, сесия: Читалища“.

Публична сесия за представяне на проектните предложения, оценяване, класиране, обявяване на одобрените за финансиране проекти участващи в Работилница по управление на проекти 2023, сесия: Читалища“ в Община Раковски.