Провеждане на среща на студентите от Випуск 1985 г. и учредяване на алумни клуб


На 26.09.2020 г. от 14:00 ч. в ауд. 1 ще се проведе  среща на възпитаници на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, от Випуск 1985 год.