Провеждане на алумни срещи на възпитаници от следните специалности: „Счетоводство и контрол“ и „Икономика и управление на промишлеността“


На 15 юни 2019 г. от 16:00 ч. ще се проведат алумни срещи на възпитаниците от следните специалности и випуски:

  • „Счетоводство и контрол“, Випуск 1984 г.;
  • „Икономика и управление на промишлеността“, Випуск 1988 г.;
  • „Счетоводство и контрол“, Випуск 1992 г.