ПРОГРАМА за провеждане на Национални ученически състезания през учебната 2017/2018 г.

 

ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ (НУС)

В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

 

Информация за организираните от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

Национални ученически състезания през учебната 2017-2018 г.

може да намерите на: http://www.uni-svishtov.bg,

Раздел „Центрове“ - „Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО)“ - „НУС“.