Представяне на резултатите по проект „Пътища за повишаване на квалификацията за заетост (UPthEM)


Уважаеми колеги, 
На 15 октомври 2021 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов ще бъде домакин и съорганизатор на информационно събитие за популяризиране на резултатите по проект „Пътища за повишаване на квалификацията за заетост (UPthEM). То ще започне в 14:00 ч, в Заседателна зала „Ректорат“ на висшето училище. Събитието е заключително за проект UPthEM, изпълняван от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, заедно с партньорски организации от общо пет европейски държави и финансиран по Програма „Еразъм+“ на ЕС.
Целта на проект „Пътища за повишаване на квалификацията за заетост (UPthEM)“ е чрез проучване на разнообразния национален опит в подкрепа на групи в неравностойно положение (хора, които са изправени пред социално-културни, икономически и географски бариери, хора с увреждания), да се въведе иновативна Програма за обучение UPthEM за увеличаване възможностите за заетост и заетостта на хората в неравностойно положение. Фокусът е поставен върху намиране на начини за стимулиране на кариерен път на самостоятелно заети предприемачи.
В рамките на заключителното събитие за разпространение на резултатите по проекта ще бъде представена рамката и структурата на Програма UPthEM, обучителните методи, материали и дейности, както и възможностите за бъдещото ѝ прилагане за насърчаване на предприемачеството в Дунавския регион в България. Също така, ще се популяризира колекцията от видео истории на успеха на предприемачи от целевите групи на проекта. Екипът на АДО „Дунав“ ще сподели и какви са основните изводи от проведените вече обучение за обучители и пилотно обучение по Програма UPthEM.