Представяне на книгата „Партитура на света”


Уважаеми преподаватели, служители и студенти,

Академична библиотека „Акад. Н. Михов” Ви кани на представяне на книгата „Партитура на света”, което ще се състои на 05.02.2020 г. (сряда) от 11:00 ч. в заемна зала. Енциклопедичният труд представя, под формата на графична хронология, историческото и културното развитие на света от големия взрив до началото на XX век. Освен като съдържание, той е  изпълнен без аналог и като форма, и структура във вид на уникална карта от 12 части, на които графично в линейно измерение е представена историята на света. Екземпляр от голямото луксозно издание на „Партитура на света”, отпечатано в бутиков тираж от 100 броя, ще обогати фонда на Академичната библиотека при СА „Д. А. Ценов”.