Представяне на книгата на проф. д.ик.н. Петко Иванов Петков „Времена (живот през три епохи)“


Уважаеми колеги,
катедра „Обща теория на икономиката“ най-учтиво Ви кани да присъствате на представянето на книгата на проф. д.ик.н. Петко Иванов Петков „Времена (живот през три епохи)“, което ще се състои на 06.12.2019 г. (петък) в зала „Ректорат“ от 16.00 ч.

Представянето на книгата е посветено на 95-годишнината от рождението на проф. Петков.