ПОКАНА ЗА УЕБИНАР НА ТЕМА „АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ С PYTHON“

На 04.04.2024 г. от 11:00 ч. ще се проведе уебинар на тема „Анализ на социални мрежи с Python“. Събитието е в рамките на проект „Формални и неформални иновационни мрежи“ Договор № КП-06-Н65/10 от 12.12.2022 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.

Може да се включите в събитието във виртуална стая на адрес: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/7zw-dxn-ttc-24k

ОЧАКВАМЕ ВИ!