Покана за участие в тържествена церемония за присъждане на почетно звание Doctor Honoris causa на Петер Франц Хьофингер - член на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп

Академичното ръководство кани всички студенти, докторанти, преподаватели и служители на тържествена церемония за присъждане на почетно звание Doctor Honoris causa на Петер Франц Хьофингер - член на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп".
Пред Академичната общност г-н Хьофингер ще произнесе слово на тема "Възможности и предизвикателства, свързани с дигитализацията в застраховането".
Церемонията ще се състои на 15 март 2018 год. (четвъртък) от 13:00 часа в аула "Проф. Д. Бъров" (ауд. 1, Ректорат).