Покана за участие в обучителен семинар на тема „Повишаване качеството на обучението и учебния процес чрез дигитализация и иновативни образователни технологии“

Центърът за иновативни образователни технологии и Центърът за дигитално обучение при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов организират обучителен семинар на тема „Повишаване качеството на обучението и учебния процес чрез дигитализация и иновативни образователни технологии“, който ще се проведе на
12.06.2024 г. (сряда), от 10:30 ч., в заседателна зала „Ректорат“.

Очакваме всички, които проявяват интерес към събитието, в заседателна зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“.