Покана за участие на студенти в работни срещи на 12 и 14 декември 2016 г. по проект „Нови хоризонти за младежите в Свищов“

 

Уважаеми колеги,

Академичното ръководство Ви информира, че Сдружение „Институт Перспективи“ – гр. Свищов, изпълнява проект „Нови хоризонти за младежите в Свищов“ – НПМ-011-П2-ТО4/2016 г., финансиран от Националната програма за младежта 2014-2020 г. В рамките на проекта в дните 12 и 14 декември 2016 г. в Учебна база „Бъров“ (ЦПО) ще се проведат две работни срещи „Ние желаем да...“ с участието на студенти на възраст 16-25 години. Срещите ще започнат в 13.00 часа, като тяхната цел е чрез неформални техники и методи на образование да се проучат и идентифицират потребностите и интересите на младежите от община Свищов.

Участниците в работните срещи ще получат Сертификати, а най-активните ще имат възможността да се включат безплатно в международно обучение.

Студентите, които проявяват интерес за участие в работните срещи, могат да заявят това до 09.12.2016 г. на e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg и телефон (0631) 66 437.

За повече информация можете да се обръщате към Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – гл. ас. д-р Юлиян Господинов, Координатор/Образователен маркетинг.