Покана за публична лекция на тема: „Знанията по статистика и новите технологии“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ,
екипът на катедра „Статистика и приложна математика“
има удоволствието да Ви покани на публична лекция на тема:

„Знанията по статистика и новите технологии“

с лектор Мария Хаджихристева - Анализатор на данни в  „Кока Кола България“

Публичната лекция ще се проведе на 28 май (вторник) 2024 г. от 11:00 ч. във виртуална аудитория  „Публични лекции на катедра "СПМ"“, която е достъпна на адрес https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hzv-0pl-0cd-0ok.

Лекцията е планирано мероприятие от научния календар на катедра „Статистика и приложна математика“ за учебната 2023/2024 г.

Заповядайте!