Покана за презентация на тема „Ролята на Агенция „Митници“ в Председателството на Съвета на ЕС“

На 29 ноември 2017 г. (сряда)  от 15 часа в аудитория 10 на Ректората ще се състои презентация на тема „Ролята на Агенция "Митници" в Председателството на Съвета на ЕС". Лектор е г-жа Гинка Конярска, координатор на Агенция „Митници“ по подготовката за българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Презентацията е по проект „Повишаване на информираността сред студентите по темата за предстоящото Председателство на Съвета на ЕС от гледна точка на митническата администрация“ на Агенция „Митници“.

Проектът на Агенция „Митници“ е в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и Работна програма за 2017 г. Целта е засилване на партньорството с академичните среди и студентските организации чрез повишаване на информираността на студентите за дейностите на Агенция „Митници“, по повод ротационното председателство на Съвета на ЕС в периода 1.01-30.06.2018 г. и отбелязването на 50-годишнината от създаването на Митническия съюз на ЕС.

Аудиторията,  която обхваща презентационната програма на Агенция „Митници“, включва представители на академичните среди и студентски организации,  държавна администрация, медии, широка общественост.

Съгласувано с университетите и областните администрации в Русе, Варна и Свищов, ще се проведат лекции пред студенти от направления икономика и финанси, право и национална сигурност, които намират професионална реализация в структурата на Агенция „Митници“.

Г-жа Гинка Конярска ще представи приоритетите в митническата област през време на Председателството, а именно: развитие на сътрудничеството с трети страни, в контекста на 50-годишнината от създаването на Митническия съюз на ЕС, както и основните задачи и предизвикателства, които стоят пред българските митници в рамките на работните групи „Митнически съюз“ и „Митническо сътрудничество“.

Г-жа Конярска е магистър по право и е специализирала „Международни икономически отношения“. В Агенция „Митници“ работи от 1993 г., а от юни 1996 година досега оглавява отдел „Европейски отношения“ в дирекция „Международни отношения“. Член е на Асоциацията на възпитаниците на Корейската агенция за международно сътрудничество  /KOICA/ .

Срещите ще бъдат открити за местните медии, което ще позволи темата да достигне и до широката общественост.

Студентите ще получат базови познания за структурата и функционирането митническата дейност на ниво ЕС, които са широко приложими в бъдещата им трудова дейност.
 

ОЧАКВАМЕ ВИ!