Покана и програма за участие в кръгла маса на тема „ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ“

Eкипът на научноизследователски проект № КП-06-Н55/1 „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН Ви кани да вземете участие в организираната „Кръгла маса – дискусия“ на тема „ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ“.

Научният форум ще се проведе на 31 май 2024 г. от 10:30 часа в зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Поканата и програмата на събитието може да откриете ТУК.