Пазарни и извънпазарни системни предизвикателства пред застраховането и осигуряването – теория, практика, проблеми и решения


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ
,

От името на програмния и организационния комитет имаме удоволствието да Ви информираме за провеждането на

Национална научно-практическа конференция „Пазарни и извънпазарни системни предизвикателства пред застраховането и осигуряването – теория, практика, проблеми и решения“

Научният форум се провежда в рамките на създадения „Алианс по Застраховане и Социално дело” между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Гаранционен фонд, Асоциация на застрахователните брокери в България и с подкрепата на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.
Конференцията се организира в изпълнение на Проект № НФ-2-2024 „Пазарни и извънпазарни системни предизвикателства пред застраховането и осигуряването – теория, практика, проблеми и решения“  и ще се проведе в периода 11-12 октомври 2024 г. в СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Поканата за конференцията можете да изтеглите от ТУК.
Заявката за участие в конференцията може да се изтегли ТУК.
Макет на доклада може да се изтегли ТУК.