Online конкурс за студентско есе „Човекът и дигиталната трансформация“


Катедра „Мениджмънт“ организира КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ на тема: „Човекът и дигиталната трансформация“ (on-line, Свищов, срок за изпращане на есета - 30 юни 2020 г.
на E-mail: m.dinkov@uni-svishtov.bg).
Каним всички студенти на СА „Д. А. Ценов“, да участват с есе, в което да представят  своите виждания по темата.

За повече подробности и информация:
Катедра „МЕНИДЖМЪНТ”, Гл. ас. д-р Милен Динков
E-mail: m.dinkov@uni-svishtov.bg, Телефон: (0631) 66 291