Онлайн лекция „Бизнес интелигентност за вземане на решения“


Уважаеми колеги,
Катедра „Бизнес информатика“ организира онлайн лекция на тема „Бизнес интелигентност за вземане на решения“, която ще се проведе на 14.11.2018 г. от 13.00 ч. в Заседателна зала „Ректорат“ на СА „Д. А. Ценов“. Лектор ще бъде Десислава Иванова – старши консултант Бизнес интелигентност, експерт „Бизнес интелигентни решения на Microsoft“ в Адастра България, част от Адастра Груп.
Адастра Груп е канадска компания, лидер в областта на информационния мениджмънт. В компанията работят около 2000 служители в офиси в Канада, САЩ, Германия, Чехия, Словакия, Русия и България.
Адастра Груп използва богато портфолио от технологии, включващо най-големите доставчици - Oracle, IBM, Microsoft, SAP и др.
Лекцията цели представяне на бизнес интелигентността (BI), с реални казуси и демонстрация на BI технологиите на Microsoft. На лекцията ще бъдат разгледани следните въпроси:
  • Какво е BI?
  • Каква е ролята на BI консултанта? 
  • Защо  да изберем BI технологиите на Microsoft?
  • Какви са възможностите на BI технологиите на Microsoft: SQL Server Reporting Services, Power BI, Ad-hoc (Excel) репортинг?
На заинтересованите студенти ще бъде направена практическа демонстрация  на интернет продажби и продажби на дребно и ще им бъде дадена възможност да се включат в дискусия по темата.
Лекцията е отворена за посещение на всички интересуващи се от разглежданата тема.