Официално откриване на специализиран кабинет „Научна лаборатория „Бул Инс” за приложни изследвания по управление на риска”

На 05.02.2019 г. от 14:30 часа ще бъде официално открит специализиран кабинет „НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „БУЛ ИНС” ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА”. Лабораторията е създадена по проект „Академична инфраструктура”, на база подписан тристранен меморандум за сътрудничество между ЗД Бул Инс АД, катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”.

Сред официалните лица, поканени за откриване на специализирания кабинет, са Крум Крумов – изпълнителен директор на ЗД Бул Инс АД, доц. д-р Стоян Проданов – изпълнителен директор на ЗД Бул Инс АД и преподавател към катедра „Финанси и кредит”, Петрозар Петков – председател на Съвета на директорите на ЗД „Бул Инс” АД, представителите на академичното ръководство и на Експертна група на НАОА, която осъществява в Стопанска академия процедура по програмна акредитация на професионално направление 3.8 Икономика. В състава на ЕГ на НАОА са представители на пет университета от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе.