Официален старт на “Работилница по управление на проекти 2023, сесия: Читалища“. Събитието е част от програмата по честване на 30-годишния юбилей на специалност „Публична администрация“ в Стопанска академия.

Старт на “Работилница по управление на проекти 2023, сесия: Читалища“ (с участието на преподаватели от катедра „Стратегическо планиране“, Община Раковски, читалища и други заинтересовани лица).

Мероприятието ще се проведе онлайн от 14:00 часа на следния линк: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/ern-aq5-l8y-0kw