Обявяване на резултатите от онлайн ученическото състезание на катедра "Маркетинг"

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,
Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и
катедра „Маркетинг“

отправят покана към учениците от всички средни училища за участие в онлайн конкурс
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА ИДЕЯ ЗА МАЛЪК МЕСТЕН БИЗНЕС

Основната цел на инициативата е да се стимулира предприемаческото мислене на младите хора, генериране на иновативни идеи за развитие на местен бизнес и устойчиво развитие на регионите в България.
Участниците от най-добрите екипи ще получат възможност за популяризиране на техните бизнес идеи и сертификати, гарантиращи класиране в редовна форма на обучение в избрана специалност на Стопанска академия „Д. А. Ценов“.
Състезанието ще се проведе в периода 9.11 – 10.12.2020 г.
Срок за онлайн регистрация 7 ноември 2020 г.

 Регламентът на конкурса и регистрационната форма са достъпни на електронен адрес: http://bit.ly/TsenovAcademy