Обучение на тема „Иновативни подходи за управление на местно ниво“

Обучение на тема „Иновативни подходи за управление на местно ниво“ с гост лектор г-жа Татяна Бакова - Зам.-кмет "Бюджет, финанси, образование и здравеопазване" в Община Раковски.