Научна сесия под надслов „Наука, знание, иновации за устойчиво развитие”

Институтът за научни изследвания отправя покана към академичната общност за участие в научна сесия под надслов „Наука, знание, иновации за устойчиво развитие”.
Форумът ще се проведе на 21.02.2024 г. от 14:00 ч. в  зала „Ректорат“ на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов  и онлайн в платформата bbb на адрес: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/zwv-xuq-cteи на него ще бъдат представени резултатите от реализираните научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност през 2023 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.