Научна сесия „Икономически растеж в променяща се икономика – реалност, прогнози, стратегии за развитие”

На 20.02.2018 г. в заседателна зала „Ректорат” от 13:30 ч. ще се проведе научна сесия „Икономически растеж в променяща се икономика – реалност, прогнози, стратегии за развитие” за представяне на резултатите от научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност през 2017 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.