Национално ученическо състезание в направление МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов и екипът на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ имат удоволствието да поканят учениците от 11-ти и 12-ти клас на професионалните гимназии в страната да вземат участие в организираното на  05 април 2023 г. (сряда) от 14:30 часа

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
в направление

МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

Състезанието ще представлява делова игра, като за справянето с нея са достатъчни знанията, получени от учениците по изучаваните от тях икономически дисциплини.

В състезанието няма ограничение за броя на участниците от едно училище, като те ще се състезават индивидуално в online среда. В началото на състезанието ще бъдат дадени предварителни указания и инструкции за работа с електронната платформа. Участващите в ученическата надпревара средношколци ще бъдат поставени в работна среда, максимално близка до реалната, като се превъплътят в ролята на митнически инспектори.

Желаещите да участват, могат да изпратят до 31.03.2023 г. следната информация на e-mail: control@uni-svishtov.bg

  • Три имена
  • Училище
  • Град
  • Клас
  • Валиден e-mail

Всички участници ще получат сертификат, а за най-добре представилите се ще има грамоти и поощрителни награди.

Лице за контакт:
доц. д-р Момчил Антов
катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“
Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Свищов
e-mail: m.antov@uni-svishtov.bg
GSM: 0887 426 329