Национално ученическо състезание в четири направления на 16.12.2016 г.

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов и екипът на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността имат удоволствието да Ви поканят на предстоящите на 16.12.2016 г. в Стопанска академия Национални ученически състезания в следните 4 направления:

- Проектиране на мобилно приложение

- Туристиада

- Управленски решения в международния бизнес

- Икономикс

Съгласно регламента на състезанията, участие в тях могат да вземат учениците от 11-ти и 12-ти клас на средните училища. Няма ограничение за броя на участниците от едно училище.

Допълнителна информация:

- Проектиране на мобилно приложение - Учениците ще разработват идеен проект за мобилно приложение с определена функционалност. За създаването на проекта могат да се използват различни десктоп и уеб базирани приложения за презентиране (PowerPoint, Prezi, Sway), както и софтуер за работа с графични изображения (Paint, GIMP, Photoshop). Участниците ще имат на разположение стационарни компютърни системи и връзка с Интернет, както и възможност за презентиране на проекта на интерактивна дъска. За решаване на поставения казус не са необходими специални умения. Достатъчни са базовите знания, получени по учебните дисциплини „Информатика“ и „Информационни технологии“.

- Туристиада - Учениците ще работят по създаване на хотелиерски продукт. За решаване на поставения казус не са необходими специални умения.

- Управленски решения в международния бизнес - Състезанието представлява делова игра, в която от учениците се иска да изпълнят консултантска услуга за чуждестранна компания, търсеща възможност за международна експанзия. Учениците трябва да препоръчат форма за навлизане на българския пазар като отчитат особеностите на компанията, характеристиките на българската икономика и възможностите за присъствие на световния пазар от българска територия. Дава се възможност за креативност при избора на форма и подход към пазара. Не се изискват предварителни знания по темата на състезанието.

- Икономикс - Учениците ще имат възможност за два варианта на работа – решаване на тест или писане на есе на определена тема в областта на Микроикономиката и Макроикономиката. Участниците в състезанието трябва да имат предварителни знания по горепосочените дисциплини.

Участниците в Националните ученически състезания ще бъдат резпределени в смесени екипи, като в един екип ще има представители от различни училища. Екипите ще бъдат подпомагани от ментори – студенти и докторанти. При състезанието по Икономикс представянето на всеки участник ще е индивидуално. Няма да има ментори, а квестори (докторанти или преподаватели).

Предварителна програма:

9.00 – 10.00        Регистрация

10.00 – 10.30      Откриване

10.30 – 10.45      Представяне на подробните условия на състезанието

10.45 – 13.00      Работа по състезателния казус

13.00 – 14.00      Обяд

14.00 – 15.30      Работа по състезателния казус

15.30 – 16.30      Презентиране на резултатите от работата по състезателния казус

16.30 – 17.00      Награждаване на участниците и закриване на състезанието.

Контактна информация за потвърждаване на участието в срок до 13.12.2016 г.:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,

гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Ем. Чакъров” № 2

тел. (0631) 66 437, e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов, моб. тел. 0887 63 00 33

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ