Национално ученическо състезание по туристически бизнес (21.04.2023 г.)

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Кариерен център, направление „Образователен маркетинг“ и
катедра „Икономика и управление на туризма“
канят учениците от 11 и 12 клас на средните училища да вземат участие в организираното

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС
Дата: 21 април 2023 г.

Условия на състезанието

  • състезанието е присъствено;
  • участието на учениците е самостоятелно;
  • участие в конкурса могат да вземат ученици от 11 и от 12 клас;
  • участие в конкурса могат да вземат ученици от всички средни училища.

Предварителни насоки

Състезанието включва изпълнение на творчески задания, свързани с организацията и управлението на туризма (създаване и реализация на туристически продукти и услуги). По време на състезанието учениците се събират, за да разискват конкретно бизнес предизвикателство и да генерират идеи, които биха разрешили поставения казус в рамките на един ден, разполагайки с достъп до компютри, интернет и съветите на студенти и преподаватели. Членовете на отборите трябва бързо да се адаптират и да разпределят адекватно задачите помежду си, за да могат да работят заедно ефективно. Това допринася за развиването на междуличностните умения, както и на готовността за поемане на лична отговорност.

Оценяване и награди

Всички участници ще получат сертификати за участие, даващи право на избор на специалност и приоритет при кандидатстване в редовна форма на обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
Награждаването на победителите в състезанието ще бъде въз основа на  оценка от комисия, включваща преподаватели и представители от практиката.

Важни срокове
10 април 2023 г. – краен срок за изпращане на регистрационните формуляри по електронна поща до iut@uni-svishtov.bg
15 април 2023 г. - потвърждение за включване в състезанието и запознаване с детайлната програма за провеждането му.
21 април 2023 г. – провеждане на Националното състезание по туристически бизнес

Организаторите покриват до две нощувки в студентските общежития на Стопанска академия за всички участници и придружаващите ги учители, които са от училища извън Свищов. Пътните разходи и разходите за храна са за сметка на участниците.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
Кариерен център, секция „Образователен маркетинг“
Катедра „Икономика и управление на туризма“
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. ‘Ем. Чакъров” №2

За допълнителна информация:
Доц. д-р Любка Илиева – тел. 0896824343
e-mail: iut@uni-svishtov.bg