Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,
Кариерен център и
екипът на катедра „Бизнес информатика“

организират

Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“
e·BI·Competition

1. Предизвикателството
Тази година решихме да предизвикаме вашите умения за графичен дизайн и възможности за визуално представяне на аналитична информация.

Целта на настоящото задание е да създадете инфографика, представяща интересна история, криеща се зад данните, които ви предоставяме. За постигане на целта трябва да подготвите инфографика с ваш дизайн, която да включва поне 4 раздела (секции с визуализации). Всеки раздел трябва да се състои от поне 3 от следните 4 елемента:

  • характеризиращ символ;
  • стойност;
  • графично представяне (стълб, лента, линия, пай, радар и т.н.);
  • кратък обяснителен текст.

Провеждането на състезанието ще премине в два кръга:

  • I кръг: участниците подготвят и предават инфографиката;
  • II кръг: авторите на петте най-добри разработки презентират отделните части на инфографиката и защитават идеите за избраното визуализиране онлайн, пред жури.

Повече информация за условията на състезанието и указанията към  участниците може да намерите ТУК
2. Условия за участие
В състезанието могат да участват ученици от 11 и 12 клас на всички училища в страната и чужбина. Участието в състезанието е индивидуално и не изисква познания по програмиране.

Формуляр за участие: ТУК

3. Важни срокове
5 декември 2021 г. (неделя) - краен срок за изпращане на всички разработки
(на електронна поща a.bozhikov@uni-svishtov.bg)
7 декември 2021 (вторник) – обявяване на петте най-добри разработки в сайта на състезанието
9 декември 2021 (четвъртък) – онлайн представяне на класираните пет разработки пред жури, състоящо се от преподаватели от катедрата и представители от практиката, и определяне на призовите места

Всички участници ще получат е-сертификати за участие в състезанието, а класираните на първите три места ще получат и е-грамоти.

За допълнителна информация:
Катедра „Бизнес информатика“
Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
ул. ”Ем. Чакъров” № 2
гр. Свищов, п.к. 5250,

гл. ас. д-р Искрен Таиров - тел. 0878 49 80 02
гл. ас. д-р Асен Божиков - e-mail: a.bozhikov@uni-svishtov.bg