Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и
екипът на катедра „Бизнес информатика“
организират
Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“
·BI·Competition 2021

 

1. Предизвикателството
В ера, в която все повече и повече данни се „произвеждат“ и циркулират през различни онлайн мрежи и платформи, решихме да предизвикаме вашите  аналитични  способности и възможности за визуална комуникация.
Целта на настоящото задание е да ни разкажете визуално каква история се крие зад данните, които ви предоставяме. За постигането на тази цел трябва да използвате подходящите според вас визуализации, подплатени с кратък текст към тях, констатиращ откритото от вас.

Провеждането на състезанието ще премине в два кръга:

  •  I кръг: участниците подготвят и предават разработките с визуализациите;
  • II кръг: авторите на петте най-добри разработки представят историите си и защитават идеите за избраното визуализиране онлайн пред жури.

Повече информация за условията на състезанието и указанията към  участниците може да намерите ТУК.

2. Условия за участие
В състезанието могат да участват ученици от 11 и 12 клас на всички средни училища в страната. Участието в състезанието е индивидуално и не изисква познания по програмиране.
Формуляр за участие: ТУК
 
3. Важни срокове
9 май 2021 г. (неделя) - краен срок за изпращане на всички разработки
(на електронна поща a.bozhikov@uni-svishtov.bg) 
11 май 2021 (вторник) – обявяване на петте най-добри разработки в сайта на състезанието
13 май 2021 (четвъртък) – онлайн представяне на класираните пет разработки пред жури, състоящо се от преподаватели от катедрата и представители от практиката, и определяне на призовите места 

Всички участници ще получат е-сертификати за участие в състезанието, а класираните на първите три места ще получат и е-грамоти.
 
За допълнителна информация:
Катедра „Бизнес информатика“
Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
ул. ”Ем. Чакъров” № 2
гр. Свищов, п.к. 5250, 
гл. ас. д-р Искрен Таиров - тел. 0878 49 80 02
гл. ас. д-р Асен Божиков - e-mail: a.bozhikov@uni-svishtov.bg