Национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране”

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
и катедра „ Финанси и кредит“
имат удоволствието да поканят зрелостниците от средните училища
в Република България да вземат участие в организираното на
7-8 декември 2018 г. (петък и събота)


НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

в направление
БАНКИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ


За повече информация: ТУК
Програма: ТУК
Формуляр за участие: ТУК
Плакат: ТУК


Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по имейл):
30 ноември 2018 г. (петък), включително.


Контакти:
• гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг, тел. 0887 63 00 33, тел. (0631) 66 437, e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg
• гл. ас. д-р Петко Ангелов, катедра „Финанси и кредит”, тел. 0888 97 90 75, е-mail: p.angelov@uni-svishtov.bg; department.fk@uni-svishtov.bg