Национално ученическо състезание

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността имат удоволствието да поканят учениците от 11 и 12 клас на средните училища да вземат участие в организираните от нас

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ (гр. Свищов, 24 ноември 2017 г.) в направления:

  • Маркетинг
  • Международни икономически отношения