Национален ученически конкурс за есе по „Счетоводство“

Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов,
Кариерен център, секция „Образователен маркетинг” и
Катедра „Счетоводна отчетност”
отправят покана към всички ученици от 11 и 12 клас за участие в Национален ученически конкурс за есе по „Счетоводство“ 
85 години Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов 
85 години преподаване и обучение по счетоводство в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Конкурсът е подчинен на водещите ценности на висшето ни училище, залегнали още в самото начало в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в град Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов“ с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки.“
Каним всички ученици от 11 и 12 клас да участват с есе, в което да представят своите виждания относно:
 
„СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ В БЪЛГАРИЯ – ТРАДИЦИИ, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“

Краен срок за изпращане на есетата – 1 декември 2021 г. на имейл: kso@uni-svishtov.bg или g.chipriyanova@uni-svishtov.bg. Файлът (в doc или docx формат) трябва да съдържа още следната информация:
    ● Трите имена;
    ● Училище, клас, специалност;
    ● Имейл и телефон за връзка.
Комисия от членовете на катедрата ще разгледа и оцени работите. Резултатите ще бъдат публикувани на имейла на всеки участник на 15 декември 2021 г.
Всеки ученик ще получи Сертификат за участие. На учениците с най-интересни и креативни разсъждения и идеи ще бъдат връчени Грамоти. 
Сертификатите предоставят предимство на завършващите при кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов по първо желание в редовна форма на обучение.
 
Нека докажем, че дори и при извънредни обстоятелства „има само един път към върха – упорита работа!“
Очакваме Ви!

За допълнителна информация: 
доц. д-р Галина Чиприянова
e-mail: g.chipriyanova@uni-svishtov.bg
kso@uni-svishtov.bg