Национален конкурс за ученическо есе: „Как виждам моята кариера в България като дипломиран икономист?“

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и

катедра „Обща теория на икономиката“

имат удоволствието да поканят учениците от 12 клас на средните училища да вземат участие в организирания

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ (16.04.2021 г.)
на тема

„КАК ВИЖДАМ МОЯТА КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ КАТО ДИПЛОМИРАН ИКОНОМИСТ?“
 

Условия на конкурса

  • конкурсът е неприсъствен (по електронен път);
  • участието на учениците е самостоятелно;
  • участие в конкурса могат да вземат ученици само от 12 клас;
  • всеки ученик може да участва само с едно есе;
  • няма ограничение за броя участници от едно училище.

Изисквания за оформяне на есето

  • до 5 страници;
  • формат: Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm; Font - Times New Roman, Size - 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5;
  • използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

МАКЕТ НА ЕСЕ

Краен срок за изпращане на есетата до 16 април 2021 г. (петък) на електронна поща edu.marketing@uni-svishtov.bg

В полето Subject следва да се изпишат на латиница – Ese_OTI-име, фамилия-населено място (например Ese_OTI-Todor Petrov-Svishtov) и да се прикачи файлът с есето.

За допълнителна информация:

доц. д-р Людмил Несторов – 0889591199

ас. Елица Петкова – 0889272984

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – 0887630033, (0631) 66437