Национален конкурс за ученическо есе на тема „Как си представям туриста на бъдещето?“

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, катедра „Икономика и управление на туризма“ и екипът на Кариерния център при Свищовското висше училище канят учениците от 11 и 12 клас на средните училища в България да вземат участие в организирания.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
на тема

„Как си представям туриста на бъдещето?”

Условия на конкурса:

  • конкурсът е неприсъствен (по електронен път);
  • участието на учениците е самостоятелно;
  • участие в конкурса могат да вземат ученици от 11 и от 12 клас;
  • всеки ученик може да участва само с едно есе;
  • няма ограничение за броя участници от едно училище.

Изисквания за оформяне на есето:

  • до 5 страници (формат A4), шрифт Times new Roman, размер на шрифта 13.
  • използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

Важни срокове:
31 март 2024 г. (неделя) – краен срок за изпращане заявки за участие.
30 април 2024 г. (вторник) – краен срок за изпращане на есето по електронна поща.
13 май 2024 г. (понеделник) – обявяване на резултати от проведения конкурс.

Процедури за кандидатстване и оценка:
Подаването на есетата е по имейл: iut@uni-svishtov.bg
В полето Subject се изписват на латиница – Ese_IUT_име, фамилия, наименование на училището, населеното място (например: Ese_IUT_Ivan_Petrov_DTG_Svishtov) и се прикачва файлът с есето.

ВАЖНО!
Получените в срок есета ще бъдат оценени от комисия, включваща преподаватели и представители от практиката.
Отличените на първите три места участници ще получат парични и материални награди от ключови партньори на катедра "Икономика и управление на туризма".
Всички участници ще получат сертификати за участие, изпратени им посредством конвенционалната поща, даващи им право на избор на специалност и приоритет при кандидатстване в редовна форма на обучение.

За допълнителна информация:
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
Катедра „Икономика и управление на туризма“
гл. ас. д-р Любомира Тодорова – 0884 76 70 96, (0631) 66 210
e-mail: iut@uni-svishtov.bg

Формуляр за участие в конкурса можете да изтеглите ТУК.