Национален конкурс за ученическо есе (27.03.2020 г.)

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Икономика и управление на туризма“ канят учениците от 11 и 12 клас на средните училища да вземат участие в организирания
 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ (27.03.2020 г.)
върху темата
ВИРТУАЛНИЯТ ТУРИЗЪМ ЩЕ ИЗМЕСТИ ЛИ НАПЪЛНО РЕАЛНИЯ ТУРИЗЪМ?

 

  • конкурсът е неприсъствен (по електронен път);
  • участието на учениците е самостоятелно;
  • участие в конкурса могат да вземат ученици от 11 и от 12 клас;
  • всеки ученик може да участва само с едно есе;
  • няма ограничение за броя участници от едно училище.

Изисквания за оформяне на есето
до 3 страници;
формат: Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm; Font - Times New Roman, Size - 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5;
използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

Получените в срок есета ще бъдат оценени от комисия, включваща преподаватели и представители от практиката.
Всички участници ще получат сертификати за участие, изпратени им посредством конвенционалната поща.
Награждаването на победителите в конкурса ще бъде на организирана в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов церемония.

МАКЕТ НА ЕСЕ

Важни срокове
27 март 2020 г. (петък) – краен срок за изпращане на есето по електронна поща до iut@uni-svishtov.bg
В полето Subject следва да се изпишат на латиница – Ese_IUT-име, фамилия-населено място (например Ese_IUT-Ivan_Ivanov_Svishtov) и да се прикачи файлът с есето.

За допълнителна информация:
доц. д-р Петя Иванова – 0887 53 46 39, p.ivanova@uni-svishtov.bg
гл. ас. д-р Юлиян Господинов – 0887 63 00 33, (0631) 66 437, edu.marketing@uni-svishtov.bg