Международен научен форум "Световни и национални бизнес трансформации – проактивни управленски, финансово-счетоводни и планови решения"