Лятно училище „Модерно банкиране”

Лятно училище „Модерно банкиране”

 

Обща информация

Фондация „Атанас Буров“ ще проведе  от 25 юни до 30юни 2017г. в гр. Банкя  Лятно училище на тема „Модерно банкиране”..

Лятното училище е израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Проведено за първи път през 2002 г., Лятното училище е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности в банковия и финансов сектор.

Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към съвременните практики в областта на банковото дело.* Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие в банки и финансови институции, настоятели на фондацията  или биват одобрени за стипендианти на фондацията.

Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

 Всички разходи по участие в Лятното училище – нощувки, храна, материали са за сметка на фондация „Атанас Буров“.

 

Изисквания към кандидатите

Студентите, които желаят да участват в лятното училище, трябва да имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език, тъй като е възможно част от обучението, както и представянето на решенията на казусите да се проведат на английски език.

Желаещите да кандидатстват за Лятното училище изпращат до 30 април 2017 г. следния комплект документи, на електронната поща на Фондацията - fnburov@ubb.bg:

1. Попълнена Информационна карта (информационната  карта може да бъде изтеглена от сайта на фондацията www.atanasburov.org, Лятно училище)

2. Автобиография.

На одобрените кандидати ще бъде предложен за решаване тест , като резултатите от теста ще определят участниците в Лятното училище.

 

 Забележка:Програмата на Лятното училище ще бъде качена допълнително на сайта на фондацията