Кръгла маса „Състояние и перспективи за развитие на туристическа дестинация България“.


Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на 3 април 2018 г. в Заседателна зала „Ректорат“ от 14:00 ч. на Студентска кръгла маса с презентации на студентите от специалност „Икономика на туризма“ рамките на проект № 9-2018 „Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България“.
Събитието е част от организираната програма за ДЕНЯ НА СТУДЕНТА ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“.

Контактни данни за допълнителна информация: ас. д-р Любомира Тодорова, 0884767096, l.todorova@uni-svishtov.bg

Плакат на събитието: