KPMG гостува на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов


Уважаеми колеги,
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ и катедра „Счетоводна отчетност“, съвместно с KPMG, организират среща на студенти от специалности „Стопански и финансов контрол“ и „Счетоводство и контрол“ с представители на KPMG. Срещата ще се проведе на 8 май 2018 г. от 11:00 часа в Заседателна зала - Ректорат на СА „Д. А. Ценов“.
Акцентът на срещата ще бъде поставен върху възможностите за старт в одиторската професия, промените които технологиите налагат в извършването на одита и перспективите за кариерното развитие на младите хора в KPMG.