Конкурс за ученическо есе, организиран от катедра "Застраховане и социално дело"

Катедра „Застраховане и социално дело“ и Кариерен център, секция „Образователен маркетинг” при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов организират конкурс за ученическо есе на следните теми:

  • „ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗАСТРАХОВАМЕ СВОЯ ЖИВОТ, ЗДРАВЕ И ИМУЩЕСТВО?“
  • „СОЦИАЛНАТА СОЛИДАРНОСТ В XXI ВЕК“

1. Условия на конкурса: 
В конкурса могат да участват ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички български училища в страната и чужбина. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става посредством попълване на регистрационен формуляр. 

2. Изисквания за оформяне на есето: 
Обемът на есето трябва да бъде до 5 страници [Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi].

3. Важни срокове: 
20 април 2023 г. (четвъртък)  – краен срок за регистрация и изпращане на есето по електронен път на имейл – y.yordanov@uni-svishtov.bg

4. Процедури за кандидатстване и оценка:
Подаването на есетата е по имейл: y.yordanov@uni-svishtov.bg.
В полето Subject, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват на латиница – име, фамилия, наименование на училището, населеното място и държавата (само за българските училища в чужбина), и се прикачва файлът, съдържащ есето.

ВАЖНО! 
* Учениците могат да участват само с ЕДНО единствено есе!
** Комисията за оценка на есетата ще бъде съставена от академични преподаватели от катедра „Застраховане и социално дело” и представители на практиката от същите области.
*** Всички участници и ментори ще получат сертификати за участие в конкурса, а авторите на класираните на първите три места есета ще получат и грамоти.

Плакат на конкурса: ТУК.
Формуляр за участие в конкурса: ТУК.

За допълнителна информация:
Катедра „Застраховане и социално дело”
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Ем. Чакъров” №2 
гл. ас. д-р Йордан Йорданов, катедра „Застраховане и социално дело”, тел.: 0879 428 345, e-mail: y.yordanov@uni-svishtov.bg

facebook: https://www.facebook.com/zsdsvishtov/